SoundRacer Snabbstart


(Fullständig manual, på engelska, finns inuti förpackningen samt här)

 

Uppstart av SoundRacer


1. Dra handbromsen och lägg i växeln i friläge.


2. Sätt SoundRacer i cigguttaget.
Displayen som visar frekvens bör tändas direkt vilket betyder att enheten har ström. Om den inte gör detta måste tändningen vridas på så att ström tillförs till cigarettuttaget.


3. Sätt på bilstereon och ställ in en fri kanal där ingen radiostation sänder.
Tryck på + eller – knappen på SoundRacer och ställ in samma kanal som på bilstereon, nu bör ett tomgångsljud höras. Justera volymen så att ljudet hörs klart.


4. Starta motorn och gasa snabbt upp till 2500-3500 varv och släpp gasen. Ett kort pip bör höras när motorn saktar ner, vilket betyder att SoundRacer har funnit varvtalet. Ett par sekunder senare, när varvtalet närmar sig tomgången hörs två pip som indikerar att SoundRacer ställt in tomgångsvarvtalet.


5. Nu är det klart och du kan nu gasa och höra det häftiga ljudet från en supersportbil.
Kör iväg och njut, men kör alltid försiktigt!

 


 

Tips & Tricks
Motor ljud: Justera volymen, diskant och bas för att få bästa möjliga ljudupplevelse. Mer bas ger ett kraftfullare ljud men akta så att ni inte spränger högtalarna.

 

Varvtal: En del bilar har mer störningar på de lägre varvtalen och man kan då behöva kalibrera SoundRacer för detta. Gasa upp som vanligt men på vägen ner mot tomgång håller du kvar gasen någonstans mellan 1200-1600 rpm tills du hör två pip. Nu ligger SoundRacers tomgång på ett högre varvtal vilket minskar risken för störningar.

 

Belastning: I bilar som slutar ladda batteriet kan man behöva öka belastningen i form av t.ex bakrutevärme, sätesvärme eller liknande och på så sätt få generatorn att börja ladda igen.

 
 
Powered by Tervix Touch!   |   Sitemap